Home | About | Sitemap | Contact us  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา การรับประกัน ลูกค้าของเรา ข่าวสาร ติดต่อเรา
Line ID : AIALogistics
LINE ID : AIALogistics
 
ขอข้อเสนอเบื้องต้น Questionnaire
 
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ AIA SOLUTION
 
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ AIA LOGISTICS
 
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ งานกระเช้าปีใหม่
 
GPS Tracking
 
การรับประกัน (Guarantee)
 
บริการของเรา AIA Logistics
 
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
menu

เรียน ท่านสมาชิกสำนักโลจิสติกส์

จำนวนผู้เข้าชม 1860 ครั้ง ตั้งแต่ 2016-04-08 18:04:31

เรียน ท่านสมาชิกสำนักโลจิสติกส์

              วารสารโลจิสติกส์ฟอรั่มที่ท่านได้รับฉบับนี้ เปนวาระสารประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ทางสำนักโลจิสติกส์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

               ในฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้สัมภาษณ์เกียวกับการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แทนที่แผนฯ 11 ที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้ ซึ่งทาง กพร.มีส่วนในการผลักดันนโยบายด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพิ่มเติมเข้าไปด้วย

                ในส่วนของ Logistics Story ทางเรามีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นนำระดับอาเซียน ถึงการปรับกระบวนการทำงานโดยประยุกต์ใช้ระบบ RFID ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกับทางสำนักโลจิสติกส์

                  นอกจากนี้ ในฉบับนี้ยังมีบทความน่ารู้เกียวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และเรื่องราวของ Internet of Things ค่ะ

                

                   ขอแสดงความนับถือ

                  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื่้นฐานและการเหมืองแร่

                  75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2202-3727,0-2202-3617 โทรสาร 0-2644-4355

                  e-mail: logistics.dpim@gmail.com/Line ID:logistics Web:www.logistics.co.th/Facebook:logisticsfanpage

 


บริษัทขนส่งสินค้า | ขนส่งสินค้า | บริการขนส่งสินค้า | บริษัทขนส่ง | บริการขนส่ง | คลังสินค้า | โกดังให้เช่า | กระจายสินค้า | โลจิสติกส์ | Logistics | Warehouse | Supply Chain | Shipping
  บริการขนส่งสินค้า : บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIA Logistics.,Co.Ltd.)  
บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด ( AIA Logistics Co.,Ltd )
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 56/5 ซอยบางนา-ตราด 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0-2746-7272  โทรสาร. 0-2746-7273  มือถือ. 088-329-8008
นิคมอุตสาหกรรมบางปู : 190/251 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
มือถือ. 089-535-9750  อีเมล์ info@aialogistics.com ,watich@aialogistics.com Powered by Seogorank.com