Home | About | Sitemap | Contact us  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา การรับประกัน ลูกค้าของเรา ข่าวสาร ติดต่อเรา
Line ID : AIALogistics
LINE ID : AIALogistics
 
ขอข้อเสนอเบื้องต้น Questionnaire
 
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ AIA SOLUTION
 
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ AIA LOGISTICS
 
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ งานกระเช้าปีใหม่
 
GPS Tracking
 
การรับประกัน (Guarantee)
 
บริการของเรา AIA Logistics
 
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
menu

พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมแข่งขันได้
2. นำเสนอบริการที่มีความมาตฐานอันเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบในการตลาดการแข่งขันของลูกค้า
3. นำเสนอการบริการ ที่เสนอความคาดหวังในความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
4. เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน
5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


พันธกิจ (Mission)
บริษัทขนส่งสินค้า | ขนส่งสินค้า | บริการขนส่งสินค้า | บริษัทขนส่ง | บริการขนส่ง | คลังสินค้า | โกดังให้เช่า | กระจายสินค้า | โลจิสติกส์ | Logistics | Warehouse | Supply Chain | Shipping
  บริการขนส่งสินค้า : บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIA Logistics.,Co.Ltd.)  
บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด ( AIA Logistics Co.,Ltd )
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 56/5 ซอยบางนา-ตราด 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0-2746-7272  โทรสาร. 0-2746-7273  มือถือ. 088-329-8008
นิคมอุตสาหกรรมบางปู : 190/251 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
มือถือ. 089-535-9750  อีเมล์ info@aialogistics.com ,watich@aialogistics.com Powered by Seogorank.com